Disclaimer

Evertse belettering & textielbedrukking, eigenaar van je-eigensweater.nl, streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden van publicaties op deze site.
Evertse belettering & textielbedrukking heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst.
Evertse belettering & textielbedrukking accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evertse belettering & textielbedrukking worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.